Förr fanns Jonnie Jonssons personliga blogg här. Den hittar du nu på http://jonniejonsson.com/.

HBTQ - RFSL - Pride

Pridefestival

HBTQ är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. 

Greger Eman, redaktör för RFSL:s tidning KomUt 1988–2003, nämns som den person som först använde akronymen HBT i tryck (nr 4/2000). Inspirationen kom från de engelska uttrycken LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual) och GLBT och var ämnad att bredda tidigare använda uttryck som homo, bög och gay. - Wikipedia

Hbtq, är idag ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Bokstäverna H och B handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. Bokstaven T är hur man definierar och uttrycker sitt kön. 

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. Queer är något som kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik. Det kan även ara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

RFSL

RFSL står idag för: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Förbundet arbetar mot homofobi, bifobi och transfobi, som skapar ett sämre mående för HBTQ-personer.

RFSL grundades den 21 oktober 1950, på ett möte och då som en avdelning av danska Forbundet af 1948. Den som låg bakom detta initiativ var Allan Hellmans. Han var den förste med att i svenska media öppet berätta om sin homosexualitet. 1952 kom RFSL att bildas som en egen organisation. 1953 krävde RFSL rätt till äktenskap för homosexuella. Förbundet är med sin långa historia en av världens äldsta organisationer som arbetar för homo-, bisexuella och transpersoners (HBT) rättigheter i samhället.

Pride

Priderörelsen, ursprungligen från engelskans gay pride ungefär homosexuell stolthet, är en del av gayrörelsen som propagerar för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet, för att mångfalden i sexuella läggningar ska betraktas som något positivt och för att sexuell läggning och könsidentitet ska erkännas som en essentiell del av en personlighet och därför inte kan ändras med viljan. Priderörelsens främsta symbol är regnbågsflaggan. Andra symboler är den grekiska bokstaven Λ (lambda), samt den rosa och den svarta triangeln, som återtagits från sin tidigare användning som markör i nazistiska koncentrationsläger. - Wikipedia

De första Pride-liknande demonstrationerna i Sverige anordnades två år efter Stonewallupproret.  Detta uppror skedde 1969 i New York. 

Den största Pridefestivalen i Sverige idag är Stockholm Pride. Den hölls första gången 1998.

Andra Pridefestivaler i Sverige är West Pride, Malmö Pride och Uppsala Pride. 

I Europa arrangeras Europride i olika städer olika år. Några av världens största Pridefestivaler är Berlin Pride, San Francisco Pride samt Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras.

Kuriosa: Tom´s Casino var det enda online casino riktat mot gay-communityn. Idag finns de inte kvar, men du kan alltid hitta casinon med free spins genom att klicka här